چیزبرگر

همبرگر، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

تومان72,000.00
چیزبرگر بیکن

همبرگر، بیکن، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

دوبل برگر

دو عدد همبرگر، سوسیس، پنیر، ،قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، دو عدد نان

رویال برگر

همبرگر، سوسیس، پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

قارچ برگر

همبرگر، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

تومان72,000.00
همبرگر

همبرگر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

تومان66,000.00