کمبو بوفالو برگر

سیب زمینی، 3 عدد همبرگر، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو چیزبرگر ایتالیایی

سیب زمینی، همبرگر، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو چیزبرگر قارچ

سیب زمینی، همبرگر، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو چیزبرگر قارچ و ژامبون

سیب زمینی، همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو دوبل چیزبرگر قارچ و ژامبون

سیب زمینی، 2 عدد همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو همبرگر قارچ

سیب زمینی، همبرگر، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه

کمبو همبرگر قارچ و ژامبون

سیب زمینی، 2 عدد همبرگر، ژامبون، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نوشابه