چیزبرگر

همبرگر، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

چیزبرگر بیکن

همبرگر، بیکن، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

دوبل برگر

دو عدد همبرگر، سوسیس، پنیر، ،قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، دو عدد نان

رویال برگر

همبرگر، سوسیس، پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

ساندویچ همبرگر دوبل

2 عدد همبرگر، سیب زمینی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

ساندویچ همبرگر دوبل ویژه

2 عدد همبرگر، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

قارچ برگر

همبرگر، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

همبرگر

همبرگر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور

همبرگر مخصوص

همبرگر، سیب زمینی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور